Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych - Miasto Puławy

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż oferty szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025
opublikowane zostaną w lutym 2024r.

O przyjęciu dziecka  szkoły nie

decyduje kolejność zgłoszeń. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na
podstawie kryteriów ustawowych oraz kryteriów miejscowych.

Zespół Vulcan !