Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Zasady naboru

Szanowni Rodzice!
poniżej przedstawiamy terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020:

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 4 marca 2019r. do 15 marca 2019r.
Zasady:
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
Aby dokonać zgłoszenia w systemie informatycznym należy wcisnąć przycisk Zgłoś kandydaturę. Po wpisaniu nr PESEL system sprawdzi, czy Państwa dziecko zameldowane jest w obwodzie szkoły i pozwoli uzupełnić wniosek zgłoszeniowy.
Jeżeli numer PESEL dziecka nie jest ujęty w rejestrze systemu informatycznego (dziecko nie jest zameldowane w Lublinie) należy pobrać czysty wniosek, wydrukować go i wypełnić.
Wypełniony i podpisany wniosek zgłoszeniowy należy dostarczyć do szkoły obwodowej, która rozpatrzy wniosek i zweryfikuje zamieszkanie dziecka w obwodzie szkoły.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.


Termin: 20 marca 2019r., godz. 12:00
Publikacja lista kandydatów
, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej.


Rekrutacja na wolne miejsca

Termin: od 25 marca 2019r. godz. 8:00 do 2 kwietnia 2019r., godz. 14:00
Zasady:
rekrutacja na wolne miejsca
Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek rekrutacyjny należy wydrukować i podpisany przez rodziców dostarczyć do szkoły podstawowej. Wniosek składamy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin: 4.04.2019 r. godz. 12:00
Etap: rekrutacja na wolne miejsca -  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin: od 4.04.2019 r.  do 9.04.2019r. godz. 12:00
Etap: rekrutacja na wolne miejsca - potwierdzenie woli
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie szkoły.

Termin: od 12.04.2019r. godz. 13:00

Etap: rekrutacja na wolne miejsca -  listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych.
Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uwaga:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.