Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

11.04.2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż według stanu na 12.04.2019r., wolnymi miejscami do klas I dysponują: SP1, SP7, SP11, SP15, SP19, SP20, SP28, SP29, SP33, SP34, SP39, SP42, SP43, SP44, SP46. Rodzice kandydatów zainteresowanych nauką w danej szkole proszeni są o kontakt bezpośrednio z sekretariatem tej szkoły.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

10.04.2019

Szanowni Państwo, w dniu 12.04.2019r. o godz. 13:00 w szkołach zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I. Informację można też będzie sprawdzić w systemie, na indywidualnym koncie kandydata.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

04.04.2019

Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 4.04.2019r. o godz. 12:00 w szkołach zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas I. Po sprawdzeniu listy, w sekretariacie szkoły do której został zakwalifikowany kandydat należy złożyć oświadczenie - potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły. Wzór oświadczenia dostępny jest bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Termin złożenia oświadczenia w szkole 04.04.2019-09.04.2019r do godz. 12:00. Uwaga: brak potwierdzenia woli przez kandydatów rekrutujących się na wolne miejsca w szkole poza obwodem oznacza rezygnację z uczęszczania do danej szkoły.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

25.03.2019

Szanowni Państwo, informujemy, iż po zamknięciu etapu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół, wolnymi miejscami dysponują jeszcze szkoły podstawowe nr: 1, 2 3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 57.

Rekrutacja na wolne miejsca - informacje

22.03.2019

Szanowni Państwo, w dniach od 25 marca 2019 r. /godz. 8:00/ do 2 kwietnia 2019 r. /godz. 14:00/, trwa rekrutacja na wolne miejsca, którymi dysponują jeszcze poszczególne szkoły podstawowe. Aby wziąć udział w tym etapie rekrutacji, należy wypełnić w systemie elektronicznym wniosek rekrutacyjny, wydrukować go i podpisany przez rodziców dostarczyć do szkoły podstawowej. Wniosek składamy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin. Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje Zarządzenie nr 151/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin.

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili sie do szkoły obwodowej

21.03.2019

Szanowni Państwo, 22.03.2019r. o godz. 12:00 w szkołach z określonym obwodem, zostaną opublikowane listy kandydatów, którzy zamieszkują w obwodzie danej szkoły i rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej.

Zgłoszenia dzieci obwodowych

19.03.2019

Szanowni Państwo, jeżeli są Państwo zainteresowani zapisaniem dziecka do szkoły obwodowej należy pobrać wniosek zgłoszenia do szkoły obwodowej. Wypełniony i podpisany przez rodziców wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Od godz. 14:00 dnia 15.03.2019r. nie ma możliwości wypełnienia wniosku bezpośrednio w systemie, trwa analiza danych.

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych z określonym obwodem

01.03.2019

Szanowni Rodzice, 4 marca 2019r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych z określonym obwodem. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły można zapisywać w terminie od 4 marca 2019r. do 15 marca 2019r. /więcej w zakładce zasady naboru/ W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych.