• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Aktualności

Postępowanie uzupełniające

15.05.2017

Szanowni Państwo, od 17.05.2017r. do 19.05.2017r. trawa postępowanie uzupełniające dla kandydatów, którzy chcą jeszcze złożyć wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej. Wnioski przyjmowane są tylko w szkołach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Przed złożeniem wniosku do szkoły zachęcamy do kontaktu telefonicznego z wybraną jednostką, celem potwierdzenia czy szkoła posiada jeszcze wolne miejsca. Dane adresowe i obwody szkół dostępne są na stronie http://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/dostosowanie-sieci-szkol-w-lublinie-do-nowego-ustroju-szkolnego,89,1082,1.html Telefony i dane adresowe na stronie http://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/szkoly-podstawowe/

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej

19.04.2017

Szanowni Państwo, rodzice zainteresowani uczęszczaniem dziecka do klasy I szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane, składają w tej szkole pisemne oświadczenie woli przyjęcia tzw. potwierdzenie woli. Potwierdzenia należy złożyć w terminie 21.04.2017r. do 25.04.2017r do godz. 14:00. Brak złożonego potwierdzenia, szczególnie przez rodziców dzieci rekrutujących się na wolne miejsca, będzie oznaczał rezygnację, tzn., iz dziecko nie znajdzie się na liście przyjętych do wyżej wymienionej szkoły.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych

19.04.2017

Szanowni Państwo, w dniu 20.04.2017r. o godz. 14:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas I poszczególnych szkół podstawowych.

Wolne miejsca

10.04.2017

Szanowni Państwo, informujemy, iż po zamknięciu etapu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół, wolnymi miejscami dysponują jeszcze szkoły podstawowe nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 57.

Rekrutacja na wolne miejsca (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

07.04.2017

Szanowni Państwo, w dniach od 10.04.2017 r. do 19 kwietnia 2017 r. /godz. 12:00/, trwa rekrutacja na wolne miejsca, którymi dysponują jeszcze poszczególne szkoły podstawowe. Aby wziąć udział w tym etapie rekrutacji, należy wypełnić w systemie elektronicznym wniosek rekrutacyjny, wydrukować go i podpisany przez rodziców dostarczyć do szkoły podstawowej. Wniosek składamy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

Oferta edukacyjna szkół podstawoych

24.03.2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół podstawowych dostępną w zakładce oferta lub na stronie internetowej wybranej szkoły.

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych z określonym obwodem

24.03.2017

Szanowni Rodzice, 27 marca 2017r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych z określonym obwodem. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły można zapisywać w terminie od 27 marca 2017r. do 7 kwietnia 2017r. /godz. 14:00. /więcej w zakładce zasady naboru/ W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych.