Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

23.03.2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż według stanu na 23.03.2018r., wolnymi miejscami do klas I dysponują: SP1, SP5, SP7, SP15, SP19, SP20, SP24, SP25, SP33, SP34, SP39, SP43, SP46, SP48, SP52, SP57, SP11, SP22, SP17. Rodzice kandydatów zainteresowanych przyjęciem do danej szkoły proszeni są o kontakt bezpośrednio z sekretariatem danej szkoły.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23.03.2018

Szanowni Państwo, w dniu 22.03.2018r. o godz. 14:00 w szkołach zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I. Informację można sprawdzić również w systemie, na indywidualnym koncie kandydata.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15.03.2018

Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 16.03.2018r. o godz. 12:00 w szkołach zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas I. Po sprawdzeniu listy, w sekretariacie szkoły do której został zakwalifikowany kandydat należy złożyć oświadczenie - potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły. Wzór oświadczenia dostępny jest w zakładce pliki do pobrania - potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Termin złożenia oświadczenia w szkole 16-21.03.2018r do godz. 14:00

Rekrutacja na wolne miejsca - informacje

02.03.2018

Szanowni Państwo, w dniach od 5 marca 2018 r. /godz. 8:00/ do 14 marca 2018 r. /godz. 14:00/, trwa rekrutacja na wolne miejsca, którymi dysponują jeszcze poszczególne szkoły podstawowe. Aby wziąć udział w tym etapie rekrutacji, należy wypełnić w systemie elektronicznym wniosek rekrutacyjny, wydrukować go i podpisany przez rodziców dostarczyć do szkoły podstawowej. Wniosek składamy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

02.03.2018

Szanowni Państwo, informujemy, iż po zamknięciu etapu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół, wolnymi miejscami dysponują jeszcze szkoły podstawowe nr: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 57.

Zgłoszenia dzieci obwodowych

23.02.2018

Szanowni Państwo, jeżeli są Państwo zainteresowani zapisaniem dziecka do szkoły obwodowej należy pobrać wniosek - zgłoszenie obwodowego. Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Od godz. 14:00 dnia 23.02.2018 nie ma możliwości wypełnienia wniosku bezpośrednio w systemie, trwa analiza danych.

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych z określonym obwodem

05.02.2018

Szanowni Rodzice, 12 lutego 2018r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych z określonym obwodem. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły można zapisywać w terminie od 12 lutego 2018r. do 23 lutego 2018r. /więcej w zakładce zasady naboru/ W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych.