Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Legionowie


Zapisy do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

30 kwietnia 2024 r. zakończony został etap elektronicznego zapisu do klas I dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych.

Po tym terminie zgłoszenia można dokonać wyłącznie w formie papierowej w szkole obwodowej. 
W tym celu należy:
  1. zgłosić się do danej placówki i wypełnić druk zgłoszenia dostępny w sekretariacie szkoły lub,
  2. pobrać druk zgłoszenia ze strony szkoły, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.