• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Drodzy użytkownicy!

Został zakończony etap przyjmowania wniosków do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych.