Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 13

ul. Piotra Skargi 19, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 75 239 72

e-mail: trzynastkajg@o2.pl

WWW: http://www.sp13.jelenia-gora.pl

imię i nazwisko dyrektora: Joanna Peczenenko

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Oddział do rekrutacji (SP13) AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Możliwość wyżywienia:
Katering
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
07:00 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Nie

Opis jednostki

Misją Szkoły Podstawowej nr 13 jest dobro jest dobro i wszechstronny rozwój ucznia w myśl zasady „KAŻDE DZIECKO JEST  W CZYMŚ DOBRE”. „Trzynastka” jest bezpieczna i przyjazna uczniom; uczy, bawi i wychowuje. Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym. W szczególny sposób otacza opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Placówka oferuje:
• integrację poprzez organizację Pieszego Rajdu „Trzynastka mierzona kilometrami”;
• półroczny okres ochronny dla uczniów klas pierwszych w celu adaptacji;
• pomoc w nauce, zabawę i opiekę w świetlicy szkolnej;
• udział w programach edukacyjnych, wychowawczo - profilaktycznych:„Czytam z klasą. Świetlicowe chmurki”, „Nowe horyzonty” - edukacja filmowa, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, badanie wzroku w kl. 1 w ramach akcji „Ratujmy wzrok dzieciom”, „Program dla szkół - Owoce, warzywa, mleko”, „Fluoryzacja zębów”, „Zdrowo jem, więc wiem”, „Śniadanie daje moc”, Sprawny Dolnoślązaczek”, „SKS”, „Bieg po zdrowie”, „Powszechna nauka pływania”, „Festiwal zdrowej żywności”, „5 porcji zdrowia”, „Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej”, „Razem na święta”, „Szkoła do hymnu”, „Szkoła pamięta” „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”, „Trzynastka mierzona kilometrami”, „BohaterON”, „Kartka dla Rodaka”, „Kartka dla Seniora”, „Żonkile”, „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”;
• możliwość twórczej edukacji w kołach zainteresowań i zajęciach projektowych;
• miłą i bezpieczną atmosferę;
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
• jednozmianowy system nauczania;
• monitoring wewnętrzny i dozór firmy ochroniarskiej;
• doskonałą bazę dydaktyczną i sportowo-rekreacyjną;
• sale do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych: integracja sensoryczna (SI), Biofeedbeck;
• nowoczesny sprzęt - tablice interaktywne, komputery mobilne, projektory, drukarka 3D, długopisy 3D, sprzęt z „Laboratoriów przyszłości”, tablety;
• wyremontowane sale lekcyjne, wyposażone w niezbędne środki audiowizualne i multimedialne;
• szereg nowoczesnych środków dydaktycznych;
• wspieranie czytelnictwa poprzez „Otwartą Biblioteczkę”.

Szkoła zapewnia:
• pomoc uczniom z trudnościami w nauce;
• objęcie uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną, wsparcie pedagoga, pedagoga specjalnego;
• zajęcia socjoterapii, terapii pedagogicznej,logopedii, integracji sensorycznej (SI), Biofeedback;
• opiekę pielęgniarki;
• stołówkę szkolną.

Szkoła współpracuje ze:
• Schroniskiem dla małych zwierząt w Jeleniej Górze;
• Schroniskiem dla zwierząt „Staruszkowo”;
• Fundacją „Wszystkie dzieci nasze są”;
• Szlachetną Paczką;
• Muzeum Karkonoskim;
• Biblioteką Karkonoską;
• Miejskim Ośrodkiem Sportu;
• Hospicjum w Pucku;
• Hospicjum w Wilnie;
• Zakładem Leczniczo-Opiekuńczy „Caritas” w Jeleniej Górze;
• Ośrodkiem Edukacyjnym „Salamandra” w Myśliborzu;
• Teatrem im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze;
• Warsztatami Terapii Zajęciowej WTZ;
• Stowarzyszeniem u św. Erazma i Pankracego;
• ZHP.

Uczniowie mają do dyspozycji: salę komputerową, salę multimedialną, salę „Laboratoria przyszłości”, salę gimnastyczną, bibliotekę, boisko wielofunkcyjne „Orlik”, nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych „Radosna Szkoła”, przestronne klasy wyposażone w nowe meble i multimedialne środki dydaktyczne (tablice interaktywne, laptopy, dydaktyczne programy komputerowe, itp.)W szkole dzieci uczą się patriotyzmu, zachowań proekologicznych: zbierane są zużyte baterie, segregowane odpady, wykonywane są dekoracje z surowców wtórnych. Pośród wychowanków kształtowane są wartości m.in. poprzez działania w dziedzinie wolontariatu, a uczniowie chętnie,biorą udział w akcjach charytatywnych, ucząc się empatii i zrozumienia otaczającego nas świata.

Osiągnięcia: *Złoty Certyfikat Bezpieczeństwa: Bezpieczna przestrzeń szkolna, *Honorowy tytuł Zasłużona dla Miasta Jeleniej Góry, *I miejsce w Jeleniej Górze w kategorii Szkoła Roku (Plebiscyt Edukacyjny Gazety Wrocławskiej), *II miejsce  w województwie dolnośląskim w kategorii Szkoła Roku (Plebiscyt Edukacyjny Gazety Wrocławskiej), *I miejsce w Jeleniej Górze w kategorii nauczyciel klas IV-VIII (Plebiscyt Edukacyjny Gazety Wrocławskiej), *II miejsce w województwie dolnośląskim w kategorii nauczyciel klas IV-VIII (Plebiscyt Edukacyjny Gazety Wrocławskiej), * Wolontariusz Roku 2021 *III miejsce w międzyszkolnej klasyfikacji sportowej szkół podstawowych *liczne sukcesy sportowe - grupowe i indywidualne, *III miejsce w międzyszkolnej klasyfikacji sportowej szkół podstawowych  *sukcesy w konkursach recytatorskich i plastycznych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: http://sp13.jelenia-gora.pl/  oraz profilu fb.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6