Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Ignacego Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra

tel. 75 7525995

fax. 75 7525995

e-mail: sekretariat@sp8.jgora.pl

WWW: http://www.sp8.jgora.pl

imię i nazwisko dyrektora: Maria Silbert-Salabura

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
oddział do rekrutacji w SP8 Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski
oddział do rekrutacji i Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Możliwość wyżywienia:
Katering
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:45 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze jest placówką z oddziałami integracyjnymi. Na każdym poziomie, oprócz oddziałów ogólnodostępnych, funkcjonują klasy integracyjne, które stwarzają doskonałe warunki do rozwoju psychospołecznego dzieci o prawidłowym rozwoju, a także dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; te warunki to:- niewielka liczba dzieci w klasie (max. 20),- udział drugiego nauczyciela wspomagającego,- stosowanie zasady maksymalnej indywidualizacji (wykorzystanie wszystkich możliwości rozwojowych począwszy od dzieci wybitnie zdolnych do dzieci o obniżonych wymaganiach edukacyjnych, tzn. dostosowanie metod, form, środków dydaktycznych do potrzeb i możliwości każdego z uczniów). Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze przy ul. Paderewskiego 13 posiada:- nowocześnie wyposażone pracownie w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne,- profesjonalną kadrę pedagogiczną (w tym m.in. logopedę, pedagoga szkolnego, psychologa), - opiekę pielęgniarki szkolnej,- salę gimnastyczną i nowoczesną halę sportową z 3 dodatkowymi salami lekcyjnymi i 2 salami do zajęć terapeutycznych z nowoczesną infrastrukturą i wyposażeniem oraz boiska sportowe wraz z placem zabaw,- dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,- bibliotekę z czytelnią z bogatym księgozbiorem,- świetlicę pracującą w godzinach: 6.45 - 8.00 oraz 11.30 - 16.30.  W szkole nauka prowadzona jest na jedną zmianę. Nadto szkoła proponuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (m.in. koło teatralne, muzyczne, taneczne i inne), terapeutycznych (m.in.  elementy Montessori), sportowych i wyrównawczych. Szkoła promuje także bezpieczny i zdrowy styl życia realizując szereg programów na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia. Dzieci uczestniczą w programie powszechnej nauki pływania. Placówka nastawiona jest na wyrównywanie szans, naukę tolerancji i zrozumienia dla potrzeb drugiego człowieka. 

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6