Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 7

ul. Sudecka 53, 58-500 Jelenia Góra

tel. 757523335

e-mail: przerwa7@poczta.onet.pl

WWW: http://www.sp7jgora.szkolnastrona.pl

imię i nazwisko dyrektora: Elżbieta Rybak

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Oddział Rekrutacyjny (SP7) AngielskiAngielski NiemieckiNiemiecki

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Możliwość wyżywienia:
Katering
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Nie

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza jest szkołą przyjazną uczniom i rodzicom, gdzie każde dziecko czuje się docenione i zauważone. Realizując obowiązkową podstawę nauczania wybraliśmy jak najlepsze programy dydaktyczne. Jednocześnie nauczyciele mają nieograniczone możliwości realizacji własnych programów: w szkole realizowane są innowacje pedagogiczne.  Rozwijamy zdolności naszych wychowanków, ale też pracujemy nad pojawiającymi się trudnościami.  

W naszej szkole jesteśmy otwarci na każdego ucznia.

Szkoła bierze udział w projekcie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu  „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku II etap" oraz projekcie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w porozumieniu z Urzędem Miasta Jelenia Góra "Wsparcie edukacji międzykulturowej w  szkołach:  grupowe i indywidualne formy wsparcia,  dzięki któremu zostaną sfinansowane zajęcia mające na celu pomoc uczniom - obywatelom państw trzecich w zakresie integracji i adaptacji w nowym środowisku, a także uczniom pochodzenia polskiego lub  innego kraju Unii Europejskiej poprzez działania zwiększające świadomość i wiedzę na temat zjawiska migracji i korzyści płynących z obecności różnych grup cudzoziemców w społeczeństwie.

Realizujemy również zajęcia rozwijające, wyrównawcze, dydaktyczne  w ramach projektu unijnego "Wysoka Jakość Edukacji w Jeleniogórskich Szkołach"

Atutem naszej szkoły jest bogata baza dydaktyczna: oferujemy uczniom nowoczesne, kolorowe sale lekcyjne. Posiadamy salę gimnastyczną, 2 boiska, bieżnię, plac zabaw, salę zabaw dla najmłodszych. Duży teren zielony wokół szkoły zapewnia uczniom komfort i bezpieczeństwo podczas przerw.

Szkoła dzięki udziałowi w projektach unijnych posiada doskonale wyposażone sale przedmiotowe.

W klasie I nie obowiązuje system lekcja-przerwa. 

Uczniowie są pod ciągłą opieką wychowawcy.      

Prowadzimy dziennik elektroniczny. 

Praca odbywa się w systemie jednozmianowym. 

Szkoła posiada:

- monitoring oraz domofon w szkole,

- dobrze wyposażoną pracownię komputerową

- stołówkę szkolną. 

- 7 sal z tablicami interaktywnymi, 

- salę do zajęć z integracji sensorycznej

- pokój "wyciszeń" dedykowany naszym uczniom - wyposażony w sprzęt wspomagający  łagodzenie 

  negatywnych emocji i napięć

 Zapewniamy: 

- udział w zajęciach wyrównawczych,

- świetlicę szkolną czynną w godzinach od 6.30 do 16.30,

- udział w programie „Umiem Pływać”,

- dostęp we wszystkich  klasach do zasobów internetowych przydatnych w realizacji zajęć lekcyjnych, 

- udział w programie „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”.

Wysoko wyspecjalizowana kadra specjalistów zapewnia zajęcia: 

- zajęcia rewalidacyjne, 

- zajęcia logopedyczne, 

- zajęcia wyrównawcze, 

- zajęcia arteterapii,

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia biofeedback

oraz opiekę 

- pedagoga

- pedagoga specjalnego

- surdopedagoga

- tyflopedagoga

- socjoterapeuty

- psychologa

Szkoła oferuje pomoc rodzinie: 

- obiady w szkole,

- paczki okolicznościowe dla dzieci,

- konsultacje psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego

- klub rodzica - spotkania z rodzicami prowadzone przez psychologa i pedagoga specjalnego 

Proponujemy również wiele zajęć pozalekcyjnych: 

- koło kulinarne, 

- koło języka angielskiego,

- koło plastyczne, 

- koło teatralne, 

- koło recytatorskie,

- koło gier planszowych 

- zajęcia sportowe SKS,

- zajęcia taneczne, 

- koło matematyczne,

- koło informatyczne, 

- koło literackie, 

- koło polonistyczne, 

- koło ekonomiczne

- koło biologiczne 

- koło pierwszej pomocy

Oferujemy naszym uczniom szereg atrakcji: 

- regularne wyjścia do kina, teatru, filharmonii, 

- wycieczki, 

- zabawy okolicznościowe, 

- dyskoteki, 

- zawody sportowe,

- konkursy szkolne i międzyszkolne z nagrodami, 

- festyn rodzinno - sportowy,

- zielone szkoły. 

 

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6