Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Armii Krajowej 8, 58-500 Jelenia Góra

tel. 757523376

fax. 757523376

e-mail: sp2jgora@op.pl

WWW: http://www.sp2jgora.szkolnastrona.pl

imię i nazwisko dyrektora: Beata Kozyra

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
oddział do rekrutacji (SP2) NiemieckiNiemiecki AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
07:00 - 17:00
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego jest jedną z najstarszych szkół w
Jeleniej Górze. Misja naszej szkoły zapisana jest w przesłaniu: „ŻEBY OKO
WIDZIAŁO, UCHO SŁYSZAŁO, GŁOWA MYŚLAŁA, A SERCE CZUŁO". W szkole pracują
wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy w większości posiadają najwyższe
kwalifikacje - nauczyciela dyplomowanego. Szkoła nasza jest bezpieczna i
przyjazna dla uczniów i rodziców. Znajduje się w samym centrum Jeleniej Góry,
w bezpośrednim sąsiedztwie Policji i Straży
Miejskiej. Kształcąc naszych uczniów - na co dzień - współpracujemy z wieloma
instytucjami miejskimi i ogólnopolskimi: Książnicą Karkonoską, Zdrojowym
Teatrem Animacji, Filharmonią Dolnośląską, Muzeum Karkonoskim, Karkonoskim
Parkiem Narodowym, Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze, Uniwersytetem
Ekonomicznym, oraz Strażą Pożarną, Strażą Miejską,
Policją. Szkoła dysponuje bogatą i nowoczesną bazą dydaktyczną przystosowaną do
potrzeb uczniów. Mamy do swojej dyspozycji dwa budynki. Posiadamy trzy sale
gimnastyczne, dwie aule, trzy pracownie informatyczne, pracownie językowe oraz
dwie biblioteki szkolne. Dysponujemy wielofunkcyjnym boiskiem
szkolnym, bieżnią o sztucznej nawierzchni, ścianką wspinaczkową, placem zabaw
„Radosna szkoła".


Dzieci z klas I-III uczęszczają na zajęcia międzyoddziałowe: muzyczne, taneczne i sportowe. W klasach IV – VIII uczniowie realizują zajęcia tematyczne rozwijające uzdolnienia: muzyczne (nauka śpiewu – chór dla dziewcząt i
chłopców), gra na instrumentach, taneczne (taniec ludowy – taniec nowoczesny) i sportowe. Szkoła realizuje
wiele projektów o charakterze naukowym oraz artystycznym. Projekty szkolne, ogólnopolskie oraz artystyczne międzynarodowe we współpracy z
Narodowym Forum Muzyki i Euroregionem Nysa. W klasach nauczany
jest język angielski lub język niemiecki. W SP2 prężenie działa świetlica
szkolna, czynna w godzinach od 7:00 - 17:00, w której uczniowie mogą rozwijać
uzdolnienia i zainteresowania biorąc udział w różnorodnych tematycznie
zajęciach (sportowe, teatralne, plastyczne, joga, techniczne, krawieckie, kulinarne
tzw. „Kuchcikowo”, taneczne, językowe, gra w szachy, pierwsza pomoc, teatralne i badawcze). Pod opieką wychowawców
świetlicy uczniowie w odrębnej sali lekcyjnej mają możliwość odrobienia zadań
domowych. Uczniowie klas I – III przebywający na świetlicy zawsze pod opieką nauczycieli, spożywają obiady w stołówce szkolnej. Dbając
o naszych uczniów zapewniamy im stałą opiekę pedagogów szkolnych oraz szkolnej
pielęgniarki. Dla uczniów szkoły przygotowana jest szeroka oferta
różnorodnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, wspierających indywidualne potrzeby uczniów w ramach realizowanego projektu unijnego "Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach". Szkoła Podstawowa nr 2 jest przyjazna uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych, dla których zapewniona jest oferta zajęć specjalistyczno - terapeutycznych oraz wsparcie nauczycieli współorganizujących. Dwójka oferuje również swoim uczniom bogaty katalog różnorodnych imprez, uroczystości i akcji szkolnych o charakterze integrującym społeczność szkolną i lokalną takich jak: Świąteczny Koncert Kolęd, Rodzinny Festyn w Dwójce, Dwójka biega Maraton, Bożonarodzeniowy Kiermasz Ozdób i Ciast, Rowerowy Maj, Rajd Chrobrego, Loteria Fantowa na 6, Świetlicowe Spanko-Czuwanko. Naszą misję nowoczesnej
edukacji realizujemy poprzez ścisłą współpracę z rodzicami i lokalnymi
środowiskami twórczymi, umożliwiając wszechstronny rozwój talentów i zdolności
dzieci, pomagamy im odkrywać, poznawać i rozumieć świat. Realizujemy zajęcia
innowacyjne z zakresu: - kształcenia artystycznego „Śpiew, taniec, muzyka”, -
robotyki "Robotyka dodaje dzieciom skrzydeł", - akrobatyki sportowej
"To jest przegięcie". 

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6