Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa nr 10

ul. Gustawa Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra

tel. 757649475

e-mail: dychajg@wp.pl

WWW: https://sp10.jgora.pl/

imię i nazwisko dyrektora: Paweł Domagała

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
oddział do rekrutacji SP 10 AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
07:00 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Nie

Opis jednostkiSP 10 jest dużą szkołą , położoną na terenie 1,7 ha. Edukację pobierają uczniowie w 28 oddziałach. Do dyspozycji dzieci pozostaje dobra baza dydaktyczna o powierzchni 4617 m 2, zawierająca 27 sal lekcyjnych, w tym: 2 pracownie informatyczne, 2 pracownie przyrodnicze, gabinet terapii pedagogicznej i logopedycznej, świetlicę, bibliotekę.Szkoła dysponuje doskonałą  bazą sportową. Do dyspozycji uczniów jest  hala sportowo-widowiskowa,  sala gimnastyczna , dwa ogólnodostępne, wielofunkcyjne boiska sportowe oraz nowoczesny  plac zabaw z wydzieloną strefą dla poszczególnych grup wiekowych i szachownica.
SP 10 wyróżnia się szeroką ofertą zajęć dodatkowych, umożliwiających dzieciom rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, są to: koła przedmiotowe: języka polskiego, języka angielskiego, matematyczne, historyczne; koła artystyczne -  muzyczne, teatralne i chór; koła taneczne i sportowe. Uczniowie rozwijają empatię i postawy społeczne dzięki prężnie działającemu  Szkolnemu Klubowi Wolontariusza.Wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów służą: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne. Dzięki współpracy z jeleniogórskimi klubami sportowymi prowadzone są dla uczniów dodatkowe zajęcia w dyscyplinach: piłka koszykowa, szachy, karate i taniec. 
SP 10 odznacza się wysokimi wynikami procesu kształcenia. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki klasyfikacji oraz z egzaminów zewnętrznych, mieszczące się  w staninie wysokim i bardzo wysokim.  W roku szkolnym 2020 /2021 uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki wyższe od średniej kraju, województwa i  miasta ze wszystkich egzaminowanych przedmiotów sprawdzianu ósmoklasisty. Optymalne efekty procesów edukacyjnych są zasługą bardzo dobrej, wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej. Obecnie zatrudnionych jest 67 nauczycieli: 56,71% posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, 31,88% - nauczyciela mianowanego, 43,28% dysponuje 2 i więcej kwalifikacjami zawodowymi. W trakcie planowania i organizacji procesów  dydaktycznych i wychowawczych pedagodzy współpracują z wieloma instytucjami. Dzięki temu realizowane są zewnętrzne programy i projekty edukacyjne, np.: "Mądra szkoła czyta dzieciom", "Leśna edukacja","Sprawny Dolnoślązaczek","Śniadanie daje moc","Spotkania ze sztuką", ,,Uniwersytet dzieci", ,,Czyściochowa akademia", ,,Moja mała Ojczyzna". W bieżącym roku szkolnym obowiązywać będzie język angielski.
Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6