Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Armii Krajowej 8, 58-500 Jelenia Góra

tel. 757523376

fax. 757523376

e-mail: sp2jgora@op.pl

WWW: http://www.sp2jgora.szkolnastrona.pl

imię i nazwisko dyrektora: Beata Kozyra

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
oddział do rekrutacji (SP2) NiemieckiNiemiecki AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
07:00 - 17:00
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Nie

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego jest jedną z najstarszych szkół w
Jeleniej Górze. Misja naszej szkoły zapisana jest w przesłaniu: „ŻEBY OKO
WIDZIAŁO, UCHO SŁYSZAŁO, GŁOWA MYŚLAŁA, A SERCE CZUŁO". W szkole pracują
wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy w większości posiadają najwyższe
kwalifikacje - nauczyciela dyplomowanego. Szkoła nasza jest bezpieczna i
przyjazna dla uczniów i rodziców. Znajduje się w samym centrum Jeleniej Góry
przy ul. Armii Krajowej 8, w bezpośrednim sąsiedztwie Policji i Straży
Miejskiej. Kształcąc naszych uczniów - na co dzień - współpracujemy z wieloma
instytucjami miejskimi i ogólnopolskimi: Książnicą Karkonoską, Zdrojowym
Teatrem Animacji, Filharmonią Dolnośląską, Muzeum Karkonoskim, Karkonoskim
Parkiem Narodowym, Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze, Uniwersytetem
Ekonomicznym, Narodowym Forum Muzyki oraz Strażą Pożarną, Strażą Miejską,
Policją. Szkoła dysponuje bogatą i nowoczesną bazą dydaktyczną przystosowaną do
potrzeb uczniów. Mamy do swojej dyspozycji dwa budynki. Posiadamy trzy sale
gimnastyczne, dwie aule, trzy pracownie informatyczne, pracownie językowe oraz
dwie biblioteki szkolne. Dysponujemy nowoczesnym, wielofunkcyjnym boiskiem
szkolnym, bieżnią o sztucznej nawierzchni, ścianką wspinaczkową, placem zabaw
„Radosna szkoła".


W klasach I - III   uczniowie rozpoczynają naukę w tzw.II zmianach tj. od godziny 8.00 lub 9.30.  Dzieci z klas I-III uczęszczają na zajęcia międzyoddziałowe: muzyczne, taneczne,
sportowe i artystyczne. W klasach IV – VIII funkcjonują klasy z profilowanymi
zajęciami tematycznymi: wokalnymi (nauka śpiewu – chór dla dziewcząt i
chłopców); tanecznymi (taniec ludowy – taniec nowoczesny) i sportowymi. Szkoła realizuje
wiele projektów o charakterze naukowym oraz artystycznym. W klasach nauczany
jest język niemiecki lub język angielski. W SP2 prężenie działa świetlica
szkolna, czynna w godzinach od 7:00 - 17:00, w której uczniowie mogą rozwijać
uzdolnienia i zainteresowania biorąc udział w różnorodnych tematycznie
zajęciach (sportowe, teatralne, plastyczne, joga, techniczne, krawieckie, kulinarne
tzw. „Kuchcikowo”, taneczne, językowe, gra w szachy, teatralne i badawcze). Pod opieką wychowawców
świetlicy uczniowie w odrębnej sali lekcyjnej mają możliwość odrobienia zadań
domowych. Uczniowie klas I – III przebywający na świetlicy w sposób
zorganizowany i zawsze pod opieką, spożywają obiady w stołówce szkolnej. Dbając
o naszych uczniów zapewniamy im stałą opiekę pedagogów szkolnych oraz szkolnej
pielęgniarki. Dla uczniów naszej szkoły przygotowana jest szeroka oferta
różnorodnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, wspierających indywidualne potrzeby uczniów oraz zajęć terapeutycznych. Realizowany jest projekt
unijny skierowany do uczniów klas I - VIII "Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach". Naszą misję nowoczesnej
edukacji realizujemy poprzez ścisłą współpracę z rodzicami i lokalnymi
środowiskami twórczymi, umożliwiając wszechstronny rozwój talentów i zdolności
dzieci, pomagamy im odkrywać, poznawać i rozumieć świat. Realizujemy zajęcia
innowacyjne z zakresu: - kształcenia artystycznego „Śpiew, taniec, muzyka”, -
robotyki "Robotyka dodaje dzieciom skrzydeł", - akrobatyki sportowej
"To jest przegięcie". W roku szkolnym 2021/2022 uruchomiona została również dla uczniów I – III sala doświadczeń przeznaczona do zajęć praktycznych służących odkrywaniu świata.

W okresie nauki zdalnej prowadzone były zajęcia dydaktyczne w oparciu o Platformę Microsoft Teams. SP2 została wyróżniona certyfikatem "Szkoła w Chmurze Microsoft" za zaangażowanie w transformację cyfrową edukacji.Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6