Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do klas I SP w Gnieźnie

Aktualności

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej

11.04.2022

Szanowni Państwo,

Dziecko z listy zakwalifikowanych do danej szkoły podstawowej, zostaje przyjęte do Tej szkoły, jeżeli rodzic w terminie od 12.04.2022 r. od godz. 14:00 do 25.04.2022 r.
do godz. 15:00
potwierdzi wolę przyjęcia dziecka. Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danej szkoły podstawowej.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy szkoły podstawowej rodzic może złożyć na trzy sposoby.

Pierwszy sposób:

Zdalne potwierdzenie woli poprzez przesłanie za pośrednictwem strony internetowej (http://www.gniezno.podstawowe.vnabor.pl/) podpisanego oświadczenia woli.

W tym celu należy:

  • pobrać wzór oświadczenia  z zakładki  Pliki do pobrania, wydrukować go i podpisać,
  • przygotować scan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia w pliku  i wysłać go elektronicznie w systemie rekrutacyjnym w terminie do 25.04.2022 r. do godz. 15:00.
  • po akceptacji przesłanego oświadczenia przez pracownika szkoły zostanie zmieniony status kandydata na Przyjęty.


Drugi sposób:

Zdalne potwierdzenie woli w formie podpisu elektronicznego, tj. Profilem zaufanym (ePUAP).

W tym celu należy:

  • za pośrednictwem strony internetowej (http://www.gniezno.podstawowe.vnabor.pl) wybrać metodę podpisania dokumentu (Profil zaufany) i podpisać dokument zgodnie z instrukcją wskazywaną przez system naborowy w terminie do 25.04.2022 r. do godz. 15:00.
  • po poprawnym podpisaniu oświadczenia zostanie automatycznie zmieniony status kandydata w systemie naborowym  na Przyjęty.

 Trzeci sposób:

Wypełnić odręcznie papierowe oświadczenie woli i dostarczyć do szkoły podstawowej, do którego kandydat został zakwalifikowany.

W tym celu należy:

  • wypełnić papierowe oświadczenie woli i po podpisaniu złożyć w szkole, do którego kandydat został zakwalifikowany w terminie do 25.04.2022 r. do godz. 15:00 (formularz oświadczenia woli można  otrzymać w każdej szkole),
  • informacje zawarte w oświadczeniu woli wypełni w systemie naborowym  komisja rekrutacyjna ze szkoły, w którym złożono oświadczenie woli.


Uwaga: Nie dotyczy rodziców zgłaszających dzieci do szkół obwodowych.

Szanowni Państwo,

23.02.2022

Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do klas I szkół podstawowych na terenie Miasta Gniezna.
Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Google Chrome – wersja co najmniej 35.0 Mozilla Firefox – wersja co najmniej 32.0 Internet Explorer – wersja co najmniej 11.0 Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia. Na zarejestrowanie dziecka obwodowego oraz kandydata do szkoły spoza obwodu i dostarczenie Wniosku wraz z kompletem dokumentów (lub podpisanie go za pomocą profilu zaufanego) jest czas od 1 marca 2022 do 25 marca 2022 r. do godziny. 15:00.

Serdecznie zapraszamy!


Brak rekrutacji otwartej do SP nr 3 i SP nr 8

23.02.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 3 w Gnieźnie i Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie nie prowadzi rekrutacji otwartej.

Do powyższych placówek przyjmowane są tylko dzieci z obwodu na podstawie zgłoszenia.