Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Drodzy użytkownicy!
Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzona jest poza systemem elektronicznym.
Zapraszamy do zgłaszania się bezpośrednio do szkół obwodowych.

Zespół VULCAN