Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Drodzy użytkownicy!
Rekrutacja została zakończona. Dziękujemy za współpracę i korzystanie z systemu. Zapraszamy w następnym sezonie rekrutacyjnym.
Zespół VULCAN